Conflictbemiddeling
Met conflictbemiddeling naar een oplossing toewerken

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling omvat alle bemiddeling activiteiten die erop gericht zijn om een geschil, kwestie of conflict tussen twee of meer partijen tot een duurzame toekomstgerichte oplossing te brengen.

U heeft een geschil, verschil van inzicht, misverstanden of een conflict zoals:
• ruzie binnen het gezin
• ruzie met de buren
• ruzie met uw ex partner
• ruzie over de kinderen
• een conflict met uw werkgever
• een conflict met een overheidsinstelling
• u wilt een misverstand opruimen en de relatie verbeteren maar merkt dat u dit niet alleen kunt
• u heeft een ruzie binnen het gezin
• hoogoplopende ruzie binnen de familie

Het is mogelijk om met behulp van onze conflictbemiddelaar, de onafhankelijke derde, samen gedurende conflictbemiddeling naar de situatie te kijken en voorstellen te laten doen of te adviseren in oplossingsrichtingen en oplossingsmogelijkheden. Een oplossing ligt dichtbij als alle (de meeste personen) de intentie hebben om er samen uit te komen. Liefst zonder een oordeel van een rechtbank.

Bij conflictbemiddeling vervullen wij een actieve rol in het opsporen van de kernpunten van het conflict en stemmen wij met elk van de partijen af waaruit de oplossingsmogelijkheden kunnen bestaan. Bij conflictbemiddeling draagt de conflictbemiddelaar ook oplossingsmogelijkheden aan.

Zolang het conflict nog in alle hevigheid loopt, zorgt onze conflictbemiddelaar ervoor dat u beiden (of allemaal) gedurende conflictbemiddeling, zo veel mogelijk rechtstreeks met elkaar communiceert.

Als tijdens conflictbemiddeling helder is geworden wat u als partijen verdeeld houdt en op welke manier eventueel oplossingen voor het probleem kunnen worden gevonden, zal onze conflictbemiddelaar dit met u samen gedurende het traject bespreken. In eerste instantie zal onze conflictbemiddelaar proberen u te stimuleren en empoweren zodat u gezamenlijk tot een oplossing komt.

Laatste pagina update: 16 Juni 2023

Wij scoren een 9.2 van 10 berekend uit 134 reviews van klanten.

Met cookies analyseren wij de juiste werking van onze website.